Zuiver voor je gezondheid

Viridian Charity Donation Programme 2019

Al sinds de oprichting in 1999 doneert Viridian in de UK jaarlijks een percentage van de omzet van elk Viridian product dat in binnen- én buitenland wordt verkocht aan projecten die zich richten op het welzijn van kinderen en dieren.

Viridian NL/BE doet er nog een schepje bovenop door een fonds beschikbaar te stellen voor lokale projecten in de Benelux. Deze projecten kiezen wij niet zelf. Wij vragen onze Viridian verkooppunten om lokale doelen te nomineren die zij een warm hart toedragen en die wat extra steun kunnen gebruiken. 

Wij stellen de nominaties die in 2019 gehonoreerd zijn met een Viridian cheque ter waarde van 250 euro graag voor:

De Poezenboot
Genomineerd door Drogisterij van Gelder Amsterdam
www.depoezenboot.nl 

De Poezenboot is een uniek dierenopvangcentrum op een woonboot midden in de Amsterdamse grachtengordel. De Poezenboot heeft als doel om zoveel mogelijk katten die hulp behoeven die hulp ook te geven. Al sinds 1966 worden hier vondelingen en afstandskatten opgevangen. De Poezenboot is een non profit organisatie die zich financieel gesteund ziet door donateurs. Zij krijgen geen subsidie van de gemeente Amsterdam, stadsdeel of andere instantie en kunnen het werk doen dankzij een team van zeer betrokken vrijwilligers die helpen om gedumpte, achtergelaten en afgestane katten weer gezond, steriel, ingeënt en gechipt te krijgen, om daarna een geschikt en liefdevol thuis voor ze te vinden. 

Foto: Drogisterij van Gelder overhandigt de Viridian Cheque aan de Poezenboot

Stichting Melief
Genomineerd door Ekoplaza Rotterdam
www.meliefanimalsanctuary.org 

In juni 2003 hebben Marc Winters en Lothar Vermeulen Stichting Melief opgericht in Rockanje, aan de kust bij Rotterdam. De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven.

De Stichting dankt haar naam aan de geit Melief die een veilig huis en oude dag vond ondanks dat ze erg verwaarloosd was. Melief is niet meer, maar inmiddels zijn er ruim 1250 dieren; honden, katten, konijnen, kippen, hanen, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, runderen, hangbuikzwijnen en varkens, pony’s, ezels, volièrevogels en duiven in de opvang. Allemaal met een eigen verhaal dat meestal niet zo leuk is. Omdat in Nederland niet meer voldoende plek was is Melief tegenwoordig gevestigd in Sögel, net over de grens in Duitsland. Daar is een oude boerderij opgeknapt om de dieren een dierwaardig bestaan te geven, tot de laatste dag.

Foto: Ekoplaza Rotterdam overhandigt de Viridian cheque aan Stichting Melief  

School’s cool Westland
Genomineerd door Biefit Gezondheidswinkel Naaldwijk
www.schoolscoolwestland.nl 

School’s cool Westland geeft begeleiding aan brugklassers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor alle kinderen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. Voor sommige kinderen ook een lastige stap, als gevolg van hun aard of gedrag of omstandigheden thuis. Om onderpresteren en schooluitval tegen te gaan wordt er ondersteuning geboden door een mentor, een vrijwilliger met een gedegen opleiding die de leerling wekelijks thuis bezoekt en helpt met alle schoolzaken. Zo worden ook de ouders erbij betrokken.

School’s cool werkt al in meer dan vijftien gemeenten in Nederland en de methode blijkt erg succesvol. Uit metingen is gebleken dat 95 procent van de geselecteerde risicoleerlingen zijn best blijft doen op school en de schoolcarrière vervolgt. 

Foto: Biefit Gezondheidswinkel overhandigt de cheque aan School’s cool Westland

Stichting Geluksboontje
Genomineerd door Dio de Vlinder Schijndel
www.stichtinggeluksboontje.nl 

Stichting Geluksboontje heeft als doel het begeleiden en ondersteunen, materieel en immaterieel, van hulpbehoevende gezinnen met kinderen, gericht op het welzijn van de kinderen.  De stichting biedt hulp, voor bepaalde termijn, aan kinderen en gezinnen die daar zelf (tijdelijk) niet de financiële middelen voor hebben, op vrijwillige basis  in Schijndel.

Stichting Geluksboontje helpt kinderen en gezinnen, rondom de armoedegrens, door talent in te zetten. De vrijwilligers zijn maatjes en iedereen heeft talent. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een klusjesman die een gezin kan helpen in huis, een kapster, of een voorleesmaatje voor een kind met taalachterstand. Jaarlijks, tijdens de zomervakantie, wordt er een uitje georganiseerd voor de kinderen. Ook zorgt de stichting voor kleding, meubels, hulp bij het vinden van de juiste instantie/hulp of bij het meedenken naar een oplossing als dat nodig is. Stichting Geluksboontje streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen die zij ondersteunen. Dit alles gericht op het welzijn van de kinderen. 

Foto: Dio de Vlinder overhandigt de Viridian Cheque aan Stichting Geluksboontje

Stichting Herberg Papilio
Genomineerd door Drogisterij Hoeben Panningen
www.herbergpapilio.nl

Stichting Herberg Papilio wil vakanties kosteloos aanbieden, aan gezinnen waarvan een kind is overleden. Gezinnen waarvan één gezinslid minimaal 18 jaar of jonger is komen in aanmerking. Tijdens de vakantie staat ontspannen en samen verwerken centraal.

Per vakantie worden er 5 tot 8 gezinnen uitgenodigd. De groep bestaat zoveel mogelijk uit gezinnen met overeenkomsten in verhalen, oorzaak overlijden, of leeftijd broers en zussen. Er worden activiteiten georganiseerd om op een ontspannen manier in contact met lotgenoten. Met lotgenoten praat je net iets anders dan met niet lotgenoten. Je begrijpt elkaar al vlug en veel dingen zijn herkenbaar. Je kunt gemakkelijker met lotgenoten lachen en huilen. Je kunt je verhaal kwijt zonder dat iemand je zielig vindt. Je leert van elkaar en het troost je. Tijdens de vakantie kun je zelf je moment kiezen voor een goed gesprek. Tijdens de vakantie is er ook tijd zijn om leuke dingen te doen met het gezin of met anderen. Iedereen zal in de watten gelegd worden. Dit geeft het gezin hopelijk een boost om samen verder te gaan.

Foto: Drogisterij Hoeben overhandigt de Viridian Cheque aan Stichting Herberg Papilio

Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof
Genomineerd door Vitamin Store Karel Doorman Rotterdam
www.kinderboerderijtanthof.nl

De stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof heeft de kinderboerderij 3 jaar geleden overgenomen van de gemeente Delft. De kinderboerderij heeft als doel om bezoekers -zowel kinderen als volwassenen- in contact te brengen met dieren én elkaar. Kinderen die thuis geen dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. De kalver- en geitenweides en waterspeeltuin zijn vrij toegankelijk.

Verder wil de stichting het goede voorbeeld geven in het kader van dierenwelzijn. Hoe ga je met dieren om? Hoe hoor je de dieren te huisvesten? Zo hebben al de dieren ruime verblijven en wordt geprobeerd om ze waar mogelijk "maatjes" te geven. In de waterspeeltuin is het zomers mogelijk om te genieten van het water en de vele speeltoestellen. De kinderboerderij wordt vrijwel alleen door vrijwilligers draaiende gehouden.

Foto: Vitamin Store Karel Doorman Rotterdam overhandigt de Viridian Cheque aan Kinderboerderij Tanthof

Stichting Wij Allemaal Purmerend
Genomineerd door Care & Beauty Purmerend
www.wij-allemaal.nl 

De stichting Wij Allemaal is een laagdrempelig inloopcentrum voor (ex-)kanker patiënten en hun naasten in Purmerend en Waterland. Het inloophuis organiseert uiteenlopende activiteiten en voorziet in een duidelijke behoefte binnen de regio. De stichting streeft acceptatie, veiligheid en vertrouwen na zodat een ieder gesterkt en het liefst sterker, de draad weer kan oppakken na en tijdens ziekte.

Het centrum wordt bemand door geschoolde vrijwilligers die zich volledig richten op het belang van de bezoekers. Deze vrijwilligers proberen het inloophuis te maken tot een inspirerende ontmoetingsplek waar men vreugde en verdriet kan delen, waar tal van creatieve en ontspannende activiteiten plaatsvinden maar waar ook ruimte en aandacht is voor rouwverwerking van nabestaanden. De stichting ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van giften, donaties en steun van lokale initiatieven om alle activiteiten te kunnen realiseren.  

Foto: Care & Beauty Purmerend overhandigt de Viridian Cheque aan Stichting Wij Allemaal Purmerend

Stichting Leergeld
Genomineerd door Ekoplaza Wassenaar
www.leergeld.nl 

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 105 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 271 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Ekoplaza Wassenaar nomineerde de lokale Stichting Leergeld, die in de behoefte voorziet voor zowel Wassenaar als Voorschoten. 

Foto: Ekoplaza Wassenaar overhandigt de Viridian Cheque aan Stichting Leergeld

Geitenboerderij Hansketien Biogrond actie
Genomineerd door Gimsel Rotterdam
www.hansketien.nl 

Geitenboerderij Hansketien is een klein (qua aantal dieren) maar breed (van begin tot eindproduct) geitenbedrijf in Drenthe. De producten worden verkocht in natuurvoedingswinkels. 

Voor het telen en produceren van biologische producten is voldoende biologisch landbouwgrond essentieel. In Nederland wordt deze grond echter steeds schaarser en dus duurder. De gemiddelde prijs voor grasland steeg alleen al in 2017 fors met 7%!

Dit is waar de huidige eigenaren van Hansketien tegenaan liepen toen zij het bedrijf overnamen. Dure grond vraagt om een hoge investering en om deze investering terug te kunnen verdienen zou de grond intensief gebruikt moeten worden. En dat gaat lijnrecht in tegen de principes van de biologische landbouw.

Als hier niets aan gedaan wordt dreigt veel biologisch land over te gaan naar de reguliere landbouw. Om dat niet te laten gebeuren is Hansketien samen met de Bio-winkelvereniging een crowdfunding actie gestart om de grond van het bedrijf vrij te kopen, zodat deze duurzaam biologisch verzorgd kan blijven. Het uiteindelijke doel is om met de gehele keten en de consument 4,8 hectare grond vrij te kopen voor de biologische landbouw. Want biologische grond, moet biologisch blijven. De bijdrage van Viridian komt geheel ten goede aan deze crowdfunding actie.

Foto: Gimsel overhandigt de Viridian Cheque aan Geitenboerderij Hansketien

MPI-Oosterlo
Genomineerd door Optiphar Apotheek Geel
www.mpi-oosterlo.be 

MPI Oosterlo biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en dit op alle domeinen van het dagelijks leven: wonen, werken, vrije tijd en leren. Soms is de ondersteuning intensief, soms meer van op afstand, soms kort, soms lange tijd, afhankelijk van wat de behoefte is. 

MPI Oosterlo gaat uit van de mogelijkheden van een persoon die een perspectief in het leven heeft en maximale kansen creëert om wat het eigen leven betreft een zo groot mogelijke zelfbepaling te hebben.

MPI Oosterlo heeft een team van vaste medewerkers en vrijwilligers die projecten organiseren voor de cliënten. Zowel financiële steun als helpende handen zijn zeer waardevol voor MPI-Oosterlo. Donaties worden gebruikt om de projecten voor de cliënten te realiseren.

Foto: MPI Oosterlo ontvangt de Viridian Cheque van Optiphar Apotheek Geel

top